جلسه اول دوره ی جامع استوری لاین – نحوه ی نصب برنامه

دوره ی جامع استوری لاین ، دوره ای کامل برای یادگیری استوری لاین ۲ می باشد که توسط وبسایت TolidMohtava.infoبرگزار می شود