جلسه دوم دوره ی جامع استوری لاین-آشنایی با محیط برنامه

دوره ی جامع استوری لاین ، دوره ای کامل برای یادگیری استوری لاین ۲ می باشد که توسط وبسایت TolidMohtava.infoبرگزار می شود.

در این جلسه با سربرگ home آشنا می شوید